MDIS Tashkent Spartakiade: Volleyball Tournament

February 27, 2020. MDIS Tashkent Men's Volleyball Team has won the Spartakiade Championship held among seven University teams in a circular orbit. 

The Institute is proud of its sportsmen:
Normurodov Shakhzod - Y3
Makhmudov Azizbek - Y2
Mirjalolov Elyor - Y2
Rajabboev Jaloliddin - Y2
Rustambekov Jamshidbek - Y2
Urazbaev Nurbek - FY
Sotiboldiev Javokhir - FY
Jabbarov Sultonbek - FY
Khasanov Ziyodbek - FY
Choriev Sanjarbek - FY